WarmUp: Ups And Downs of Entrepreneurship – blog

Was it useful to me? – WarmUp event

I took part in the WarmUp event arranged by StartUp School at Pasila campus on 27 March 2018. The event was held in English and lasted from two to four in the afternoon and the subject was entrepreneur ups and downs. This is a public event where anyone interested can take part.

This event was organized at Porvoo campus and streamed to Pasila campus. With me there were around 10 other students attending. There were two entrepreneurs and a psychologist, who works in the StartUp world, as a guest at Porvoo and they shared their experience.

The event was split in two and in the first part the entrepreneurs answered questions and the second part the listeners were split into small groups and the discussion continued. At Porvoo the entrepreneurs were part of the groups but at Pasila we formed just one group ourselves.

I am a third year student and have never been too interested in entrepreneurship even though I have a family of entrepreneurs. This was also my first connection with the StartUp School even though I have heard of it several times during my studies.

Being this little interested in entrepreneurship I felt like the subject of the event was more like what downs to expect and how to overcome them rather than the other part, ups, the positive things. But as the other participants were either building up their business or forming the idea I realized that they already had the purpose and the means and were just gathering up more information to be more prepared for the future.

During the discussions I also understood that this event was not just about what to expect but also about StartUp School sharing information and encouraging others to start a business. They told how they could help new business owners and many of the students already signed up for further meetings and courses to advance their business or the idea. Also this event was a spot for StartUp School to find new potential and offering help.

All in all this was a very illuminating experience and even me, who is not at all interested in being an entrepreneur, started to think about what ifs and possible ideas for a business. My studies are at the very end and I couldn’t use any of their guidance anymore but I would highly recommend it if there is even a little spark of interest.

Vuokko Pelkonen
ASSI student on Pasila campus

 

Mitä hyötyä tästä oli minulle? – WarmUp -tapahtuma

Osallistuin StartUp Schoolin järjestämään WarmUp -tapahtumaan Pasilan kampuksella 27.3.2018. Tapahtuma kesti kahdesta neljään ja aiheena oli yrittäjyyden hyvät ja huonot puolet. WarmUp on yleinen tapahtuma, johon kaikki aiheesta kiinnostuneet voivat osallistua ja se järjestettiin englanniksi.

Tämä tapahtuma järjestettiin Porvoon kampuksella ja se välitettiin Skypen kautta suorana lähetyksenä Pasilan kampukselle ja kanssani tähän osallistui noin kymmenkunta muuta opiskelijaa. Porvoossa tapahtumaan osallistui kaksi yrittäjää ja psykologi, joka tekee töitä StartUp -maailmassa ja kaikki kertoivat omia kokemuksiaan yrittäjyydestä ja sen eri puolista.

Tapahtumassa oli kaksi osiota, ensimmäisen tunnin ajan yrittäjät vastasivat esitettyihin kysymyksiin omien kokemuksiensa kautta ja toisen tunnin ajan keskusteltiin pienissä ryhmissä tästä aiheesta.

Olen kolmannen vuoden johdon assistenttiopiskelija ja tämä oli ensimmäinen yhteyteni StartUp Schooliin vaikka olin siitä kuullut monesti opintojeni aikana. Minulla ei ole koskaan ollut palavaa tarvetta päästä itse yrittäjäksi, vaikka lähisuvustani löytyy heitä useampia ja tiedän osittain, millaista se on.

Näin vähän kiinnostuneena yrittäjyydestä tuntui, että tapahtuman puheenaiheena oli enemmänkin niitä huonoja puolia kuin hyviä. Mutta kuten huomasin tuon parin tunnin aikana, näin oli ehkä parempikin. Nimittäin muut osallistujat joko ideoivat, perustivat tai olivat jo perustaneet yrityksen ja heillä oli jo vastaus siihen, mitä yrittäjyyden hyvät puolet ovat – päästä tekemään itselle merkityksellistä asiaa ja mahdollisesti jopa hyötymään siitä rahallisesti.

Keskustelun lomassa ymmärsin paremmin tapahtuman toisen tarkoituksen. Sen lisäksi, että yrittäjyydestä kiinnostuneet oppisivat jotain lisää, kerrottiin myös siitä, miten heitä voidaan auttaa vielä enemmän matkallaan yrittäjiksi. StartUp School tarjoaa apua, tukea ja ohjausta sekä mahdollisesti myös rahallista apua uusille yrityksille. Tämä tapahtuma oli kosketuspinta sille, että löytyisi uusia ihmisiä ja ideoita joita voitaisiin lähteä toteuttamaan.

Kokonaisuudessaan tämä oli erittäin valaiseva kokemus ja vaikka en olekaan kiinnostunut yrittäjyydestä, jopa tämä parin tunnin keskustelu sai minut ajattelemaan, että mitä jos? Kyllähän niitä ideoita syntyisi jos vaan lähtisi tarkemmin miettimään ja tajusin, että monet sellaisista ajatuksista, mitä minulla on ollut, sopisivat mainiosti yritykseksi. Opintoni ovat kuitenkin lopussa, joten en pysty enää hyödyntämään StartUp Schoolin tarjoamaa ohjausta, mutta suosittelen tutustumaan!

Vuokko Pelkonen
ASSI-opiskelija Pasilan kampuksellaX