Ulkoista projekti opiskelijatiimille / Outsource a project to a student team

(In Finnish below)

Are you working with a business case, and could use some help with a marketing plan, CRM strategy or finance/accounting related matters?

Then you have a chance to outsource a project to a team of skilled and motivated students at Haaga-Helia. As you know, there are not many chances for students to use their capabilities to solve real and current business issues. So, while you get quality work done by specialization subject students, you get to be the one to give them a chance to prove their skills in a real and current case!
Easy-peasy and all free. Just send the project suggestion to the teacher responsible for the subject/course (more info below).

 

Työstätkö yritysprojektia, ja tarvitset apua markkinointisuunnitelman, CRM-strategian tai talous-/kirjanpitoasioissa?

Siinä tapauksessa sinulla on mahdollisuus ulkoistaa projekti Haaga-Helian taitaville ja motivoituneille opiskelijoille. Kuten tiedät, opiskelijat eivät useinkaan pääse näyttämään osaamistaan oikean ja ajankohtaisen keissin kanssa, joten samalla kun sinä saat laadukasta apua, pääset olemaan se, joka päästää opiskelijat todistamaan kykynsä oikeassa ja ajankohtaisessa projektissa!
Helppo nakki, ja vielä ilmaiseksi. Lähetät vain projektisi ehdotuksena aiheen/kurssin opettajalle (näistä lisää alempana).

 

Markkinointisuunnitelma (only in Finnish)

 

Miksi: Jos olet lanseeraamassa uuden tuotteen, haluat nostaa brändisi tunnettuutta, tai kaipaat esimerkiksi digitaalisen markkinoinnin suunnitelmaa.

Mitä: Projektin päätteeksi saat valmiin markkinointisuunnitelman toiminnan kehittämiseksi. Lisätietoja ja aikataulu: lataa pdf

Miten: Lähetä kuvaus liiketoimintasi tarpeista Sinikka Lietolle viimeistään 24.8.
sinikka.lieto@haaga-helia.fi

 

CRM – Customer relationship management (only in English)

 

Why:  If you are struggling to stay up-to-date with your growing customer base, and as a result your sales and customer service are losing efficiency, you might need a CRM solution.

What: As a result of your project you get a CRM strategy and recommendations for the future that would fit your unique needs.

How: Send your business description and needs to Hannu Koikkalainen preferably by 22.8.
hannu.koikkalainen@haaga-helia.fi

 

Finance/accounting project (either in English or Finnish)

 

Why: If you need some help with finance/accounting related matters.

What: A student team will prepare a solution based on your needs by the end of the semester (December 2019):

  • ERP related projects or process improvements related to daily accounting or reporting
  • IFRS related projects
  • Optimize working capital
  • Profitability analysis
  • Pricing
  • Cost deep dive, finding saving opportunities
  • Cost Volume Profit & Break even point
  • Budgeting
  • Competitors analysis

 

How: Send your business description and needs to Juan Borra preferably by 25.8.
juan.borra@haaga-helia.fi

 

 X