StartUp Schoolin vuosikatsaus 2020

StartUp School on yksi Haaga-Helian labeista, joka tukee sekä yrittäjyydestä kiinnostuneita että yrittäjänä jo toimivia opiskelijoita. Vuonna 2012 perustettu StartUp School on kasvanut vuosien saatossa toimijaksi, jonka arkeen kuuluu yrittäjyystaitojen opettamisen lisäksi myös ketterät kokeilut, useat TKI-hankkeet ja kaupalliset projektit. Ydintiimin lisäksi mukana häärää laaja joukko eri toimijoita ja rahoitusta, joka tekee labistä huomattavasti aktuaalista kokoaan suuremman.

Alla olevassa kuviossa on kuvattu StartUp Schoolin mallia Haaga-Heliassa syksyllä 2020.

StartUp School on siis alusta, jossa voi seurata, mitä syntyy, kun opiskelijat, aloittelevat yrittäjät, opettajat, korporaatiot, startupit, tutkijat ja erilaiset julkiset toimijat kohtaavat erilaisissa yhteyksissä, joita tavoitteellisesti ja tarkoituksella luodaan. Nopeasti muuttuvassa maailmassa ideat jalostuvat uusiksi tuotteiksi, palveluiksi ja käytännöiksi yhä useammin verkostomaisesti usean eri toimijan vuorovaikutuksessa, joten kaikilla osapuolilla on intressi olla mukana.

On tunnistettu, että innovoinnissa tarvitaan sekä virallista että epävirallista toimintaa. StartUp Schoolin tapauksessa se on tarkoittanut sitä, että olemme olleet säännöllisesti mukana eri rooleissa niin opiskelijoiden järjestämissä rennoissa tapahtumissa kuin kansainvälisesti arvostetuissa tieteellisissä konferensseissa ja yritystapahtumissa. Kaikista hedelmällisimpiä tilaisuuksia ovat ne, joissa hyvin erilaisissa elämäntilanteissa ja -vaiheissa olevat ihmiset toimivat yhdessä. Kaikki antavat oman ajattelun muiden käyttöön ja saavat vastineeksi muiden kokemuspiirin omaan käyttöönsä.


Entäpä tulokset?

StartUp Schoolin reseptillä Haaga-Heliaan on tuotettu uusia kursseja ja niiden kautta satoja opintopisteitä joka vuosi (tänä vuonna noin 650). Muutamia kymmeniä uusia yrityksiä syntyy vuosittain ja niiden päälle lukuisia yritysideoita. Lisäksi keskeyttämisvaarassa olleita opiskelijoita on saatu takaisin kiinni opiskelun syrjään opinnollistamisen ja yksilöllisen tukemisen, esimerkiksi coachauksen, avulla.

TKI:n osalta StartUp School on hakenut tänä vuonna uusia hankehakuja kaiken kaikkiaan 1,5 miljoonan euron edestä ja käynnissä olevia isompia hankkeita on tällä hetkellä viisi. Hankkeet, joissa StartUp School on mukana ovat usein kansainvälisiä ja ovat luonteeltaan soveltavaa tutkimusta. Se tarkoittaa, että pääpaino on käytännön ongelmien ratkomisessa ja ratkaisujen löytämisessä.

Tammikuussa 2021 käynnistyy StartUp Schoolin koordinoima Dynamo-yrittäjyysohjelma korkeakoulutetuille työelämän muutoksentekijöille. Opetus- ja kultturiministeriö tukee Dynamoa 168 000 eurolla, joten osallistujat pääsevät sen avulla maksutta oppimaan toisiltaan sekä kokeneilta yrittäjyyden asiantuntijoilta, kuinka polkaista seuraava vaihe käyntiin omalla uralla. Dynamon ohjausryhmään kuuluu yrittäjyyden johtavat asiantuntijaorganisaatiot: Suomen Yrittäjät, NewCo Helsinki, Akavalaiset yrittäjät, Helsingin seudun kauppakamari ja Uusyrityskeskus.

StartUp Schoolin mallille ja metodeille on kysyntää kotimaan rajojen ulkopuolellakin. Kaupallisia yhteydenottoja ja kauppoja toteutuu ympäri maailmaa. Yksi tuore esimerkki kansainvälisestä yhteistyöstä on marraskuussa aloitettu projekti Ambitious.African kanssa. Yhteisprojektin tarkoituksena on rakentaa StartUp Schoolin tyyppisiä yrityshautomoja afrikkalaisten yliopistojen yhteyteen eri maista tulevien opiskelijoiden, paikallisten hallitusten, korkeakoulujen ja eri alojen ammattilaisten kanssa yhdessä toimien.


Kiitos kuluneesta vuodesta verkostollemme!

Kuten yltä voi lukea päätellä, verkostoihin perustuva yhteiskehittäminen on tehokas ja tuloksellinen tapa toimia. StartUp Schoolin motto voisikin olla: “Jos haluat mennä nopeasti, mene yksin. Jos haluat mennä pitkälle, mene yhdessä”. Tämän koosteen myötä haluamme toivottaa hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta kaikille verkostomme toimijoille. Kiitos huikeasta yhteistyöstä tänä haastavana poikkeusvuotena.

Ps. Kurkista täältä lyhyt videokooste vuoden huippuhetkistä!X