StartUp Schoolin tutkimustyö herätti kiinnostusta Yhdysvalloissa

StartUp School oli mukana Floridan St. Pete Beachillä tammikuun lopussa järjestetyssä United States Association for Small Business and Entrepreneurs (USASBE) –tiedekonferenssissa, jonne osallistui yli 600 tutkijaa, opettajaa ja bisnestoimijaa eri maista. StartUp Schoolin yhteyspäällikkö KTT Timo-Pekka Uotila esitteli konferenssissa korkeakoulun sisäisten yrityshautomoiden roolia korkeakouluopetuksessa ja niiden vaikutusta opiskelijoiden käsityksiin itsestään yrittäjänä.

Uotilan esittelemä aihe herätti konferenssissa kiinnostusta, sillä olemassa ei ole vielä paljoa tutkimustietoa siitä, miten yrityshautomossa vietetty aika, sekä merkitykselliset tapahtumat kuten ensimmäisen rahoituksen saaminen, ensimmäinen pitchaus, nettisivun perustaminen ja muut alkuvaiheen tapahtumat vaikuttavat opiskelijan käsitykseen itsestään yrittäjänä. Haaga-Helian StartUp Schoolissa tästä saadaan jatkuvasti kokemusta vuorovaikutuksessa opiskelijoiden kanssa.

– Se, millainen käsitys opiskelijalla on itsestään yrittäjänä, on tärkeää, sillä se liittyy siihen, miten hän näkee ympäröivän maailman ja suhtautuu tulevaisuuteen. Yrittäjän mentaliteetti vaikuttaa haastavien tavoitteiden asettamiseen ja sitkeyteen niiden ylittämisessä. Sosiaalinen ympäristö ja sieltä tuleva palaute muovaavat näitä odotuksia, Timo-Pekka Uotila kertoo.

Uotila on tutkinut yritysjohtajien käsityksiä yrityksen menestystekijöistä vuonna 2017 valmistuneessa väitöskirjassaan. – On kiinnostavaa ja innostavaa jatkaa aiheen tutkimista opiskelijaviiteryhmässä, ja sille on selvästi tilausta myös maailmalla, Uotila lisää.

Yrittäjyyden testaamiseen on yhä suurempi tilaus jo opiskeluaikana

USASBE-konferenssin keynote-puhujina olivat alkuperäisen Shark Tank -ohjelman vetäjä Kevin Harris sekä Suomen vierailullaan vuonna 2011 kohua herättänyt yrittäjäguru Steve Blank Stanfordista, jolla on ollut merkittävä panos Lean startup -ajattelun kehittymiseen sekä modernin yrittäjyyskoulutuksen muotoutumiseen maailmalla. Piilaaksossa useita menestyneitä yrityksiä perustanut Blank kehotti suomalaisia alkamaan juhlia riskinottajia ja luopumaan epäonnistumisen pelosta.

Haaga-Heliaan vuonna 2012 perustettu StartUp School on osa muutosta, joka Suomessa on tapahtunut yrittäjyyden arvostamisen saralla. Yritysidean ja yrittäjyyden testaamiseen on yhä suurempi tilaus jo opiskeluaikana.X