Henkilötietolaki (523/99) 10§
Laatimispäivämäärä 1.9.2016

 

 1. Rekisterinpitäjä

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy
Ratapihantie 13
00520 HELSINKI
puh. (09) 229 611 (vaihde)

 

 1. Rekisteriasioista vastaava

StartUp School kehittämispäällikkö Päivi Söderström

Paivi.soderstrom@haaga-helia.fi

 

 1. Rekisterin nimi

StartUp School yhteisötietojärjestelmä

 

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus/rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on hallita ja ylläpitää Haaga-Helian StartUp School -ohjelman opiskelijoihin, opintoihin, yritys- ja yhteisötietoihin sekä muihin sidosryhmiin liittyvää tietoa. Käyttötarkoituksia ovat opintojen edistymisen seuranta, viestintä, kumppanuuksien hoitaminen, harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikat, raportointi omaan toimintaan sekä tilastointi ja tieteellinen tutkimustoiminta.

 

 1. Rekisterin tietosisältö

Opiskelijatiedot

 • opiskelijanumero
 • sukunimi, etunimet
 • yhteystiedot (puhelin, sähköposti)
 • koulutusohjelma
 • StartUp School -opintokokonaisuuteen liittyvien opintojen edistyminen

CRM-verkostonhallintatiedot – Yrityksen, yhteisön tai muun asiakkaan/kumppanin

 • Yrityksen perustiedot (Y-tunnus, henkilömäärä, toimiala, omistajuus)
 • Nimi
 • yhteystiedot (puhelin, osoite, sähköposti, www-sivujen linkit)
 • Yhteistyön kuvaus
 • HAAGA-HELIA StartUp Schoolin yritysluokitus
 • Yhteistyömuoto
 • Sopimukset
 • Aktiviteetit

Yhteyshenkilön

 • Nimi
 • yhteystiedot (puhelin, osoite, sähköposti)
 • Tehtävänimike
 • Yrityksen tai yhteisön nimi
 • Rooli
 • Henkilön suhde HAAGA-HELIAn toimintaan
 • Aktiviteetit

 

 1. Rekisterin säännönmukaiset tiedonlähteet
 2. Opiskelijatiedot

– Käsin, opiskelijan antamana

 1. CRM-verkostonhallinta

– Käsin, yhteistyökumppanin antamana

– PRH:n julkisesta yritysrekisteristä

 

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Järjestelmän tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

 

 1. tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Järjestelmän tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 

 1. Rekisterin yhdistäminen muihin henkilörekistereihin

Järjestelmää ei yhdistetä muihin rekistereihin.

 

 1. Rekisterin suojaaminen
 2. Manuaalinen aineisto

Säilytetään ja suojataan siten, etteivät ulkopuoliset niitä näe ja siten, ettei niitä voida vahingossa tai laittomasti hävittää, muuttaa, luovuttaa, siirtää tai muutoin laittomasti käsitellä. Rekisteriä käyttävällä työntekijällä on oikeus nähdä vain sellaisia opiskelijaa koskevia tietoja, joita hän tarvitsee työtehtävän hoitamiseen. Henkilötietoja sisältävät asiakirjat hävitetään silppuamalla tai ’tietosuojajätteenä’.

 1. ATK:lla käsiteltävät tiedot

Järjestelmää käytetään verkkoympäristössä pilvipalveluna. Päästäkseen käyttämään järjestelmää käyttäjän on kirjauduttava henkilökohtaisella tunnuksella ja salasanalla. Käyttöoikeus järjestelmään annetaan henkilölle työtehtävissä tarvittavin laajuuksin.

 

 1. Tietojen tarkistaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu rekisteriin. Tarkastuspyyntö tulee esittää Haaga-Helian StartUp Schoolin rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan tarkastuspyynnön yhteydessä.

 

X