Kiitos kuluneesta lukuvuodesta / Thanks for the Semester

Helsingissä talvi tuntui kuusi kuukautta kestävältä lokakuulta ja sitä seurasi korona-aika, joka on tuntunut kolme kuukautta kestäneeltä keskiviikolta. On ollut kuitenkin ilo huomata, kuinka hyvin olemme yhdessä tästä selvinneet. StartUp Schoolin kevään ja kesän tarjonta muuttui viikossa virtuaaliseksi, olemme saaneet uusia hankkeita (lue lisää täältä ja täältä), olemme saaneet lukea opiskelijoidemme sekä alumniemme yritysten menestyksestä ja sekä opettajamme että coachimme ovat onnistuneet hienosti toteutuksissaan. Tästä kuuluu iso kiitos teille kaikille yhteisömme jäsenet; opiskelijat, alumnit, opettajat, coachit sekä yhteistyökumppanimme niin Haaga-Heliassa kuin globaalissa toimintaympäristössämme.

 

Yrittäjä näkee siellä mahdollisuuksia,
missä joku toinen näkee vastoinkäymisiä ja haasteita.

 

Me StartUp Schoolissa katsomme vahvasti tulevaisuuteen, uskomme sen tuomiin mahdollisuuksiin ja näemme, että tekemisellämme on tulevaisuudessa entistäkin suurempi merkitys. Korona toi mukanaan muutoksia, joiden lopullisia vaikutuksia ei vielä pystytä ennustamaan. Syksylle on silti näkyvissä jo uusia tuulia muun muassa koulutusuudistuksen etenemisen myötä. Pilotoinnissa ollut Work & Study for Entrepreneurs -konsepti sekä 3AMK-tarjonta tuovat entistä enemmän mahdollisuuksia tukea opiskelijayrittäjyyttä sekä jatkuvaa oppimista. Pyrimme ottamaan askeleita tulevaisuuteen etukäteen uudistamalla jo nyt opintotarjontaamme enemmän yritystoiminnan aloittamista ja kehittämistä tukevaksi sekä lisäämään coachauksen ja workshopiemme tarjoamia mahdollisuuksia. Tämän teemme yhdessä – yhteisönä.

Me StartUp Schoolissa otamme ensi askeleet ja yhteisömme näyttää, mihin matka johtaa.

Nyt lukukauden päätöksen kynnyksellä ja kesälomien lähestyessä haluamme kiittää teitä kaikkia kuluneesta lukuvuodesta sekä luvata teille, että yhteistyö jatkuu syksyllä entistä parempana. Riemukasta, rentouttavaa ja voimaannuttavaa kesää!

Terkuin,
StartUp Schoolin tiimi

 

 

Thanks for the Semester


Winter in Helsinki felt like a six-month October, and was followed by the current Corona era, which has felt like a three-month Wednesday. It has been a great joy to see how well we have survived this together. StartUp School’s spring and summer offerings were turned into online courses in just one week, we’ve got new projects going on, we have read about the success stories of our students and alumni companies, and both our teachers and coaches have been managed their implementations successfully. For this, a big Thank You goes to all members of our community: Students, Alumni, Teachers, Coaches and our Partners both in Haaga-Helia and in our global operating environment.

 

An entrepreneur sees opportunities
where someone else sees adversity and challenges.

 

We at StartUp School have a strong view of the future. Some changes are already visible in the Autumn – for example the progress of the education reform. Our new Work & Study for Entrepreneurs concept and 3UAS offering have brought even more opportunities to support student entrepreneurship and continuous learning. We strive to take steps into the future in advance by renewing our study offering to be more supporting of start-ups and development, and by increasing the opportunities offered by coaching and our workshops. We do this together – as a community.

We at StartUp School take the first steps and our community shows where the journey leads.

Now as the summer holidays approach, we want to thank you all for the past semester and we promise that our collaboration with you will continue during the Autumn semester even better than before. We wish a joyful, relaxing and empowering summer to you all!

Best regards,
StartUp School team

 X