Helsingin kaupunki myönsi rahoituksen 3AMK-koulujen yrittäjyysyhteistyön syventämiselle

3AMK-koulujen Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian yrittäjyysyhteistyö syvenee. Helsingin kaupungin innovaatiorahasto myönsi rahoituksen 3AMK Entrepreneurship Society Alliance -hankkeelle. 3AMK-hankkeen koordinoinnista vastaa Haaga-Helia StartUp School. Kolmen vuoden mittainen hanke tuo yhteen pääkaupunkiseudun kolmen suurimman ammattikorkeakoulun Entrepreneurship Society -toiminnan. Innovaatiorahaston lisäksi hankkeen 740 000 euron kokonaisrahoitukseen osallistuvat Espoon ja Vantaan kaupungit.

3AMK ES Alliance -hankkeen tavoitteena on kasvattaa Entrepreneurship Society -toiminnan tavoittavuutta ja vaikuttavuutta ammattikorkeakouluissa. 3AMK ES Alliance kasvattaa opiskelijoiden tietoisuutta yrittäjyydestä ja pyrkii löytämään uudenlaisia yrittäjyyden muotoja. Hanke syventää 3AMK:n yrittäjyys ja työelämä -yhteistyöryhmän tekemää työtä ja tiivistää opiskelijavetoista toimintaa.

— Opiskelijavetoisilla entrepreneurship societyillä on korkeakouluihin verrattuna hyvin erilaisia mahdollisuuksia edistää opiskelijayrittäjyyttä. Tässä hankkeessa opiskelijajärjestöitä odotetaan paljon, projektipäällikkö Mikko Järvinen sanoo.


Kolmen ammattikorkeakoulun entrepreneurship society -toiminnan (LaureaES, Xes Helsinki ja MetropoliaES) merkitys on erityisesti verkostojen luomisessa ja työkalujen tarjoamisessa yrittäjyyskokeiluihin. ES-toiminnan kautta eri alojen opiskelijat pääsevät tekemään yhteistyötä, joka ei muuten olisi mahdollista. Hanke hyödyttää sekä opiskelijoita että pääkaupunkiseudun elinkeinoelämää.

—Tavoitteena on herättää kiinnostusta yrittäjyysopintoja kohtaan ja lisätä 3AMK:n sisällä toimivien yrityshautomoiden ja -kiihdyttämöiden palveluiden pariin hakeutuvien opiskelijoiden määrää, 3AMK työelämä ja yrittäjyys -työryhmän ja Haaga-Helian StartUp Schoolin vetäjä Hannele Mennala sanoo.

3AMK ES liittouma järjestää tapahtumia, luentoja, ekskursioita ja työpajoja. Useat hankkeen tapahtumista ovat avoimia myös muille kuin ammattikorkeakouluopiskelijoille. Hanke jatkuu vuoteen 2022 asti.

Hankeen tapahtumista tiedotetaan 3AMK-liittouman, StartUp Schoolin sekä hanketta toteuttavien entrepreneurship society -järjestöjen nettisivuilla.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Mikko Järvinen mikko.jarvinen@haaga-helia.fi
3AMK yrittäjyys ja työelämä -yhteistyöryhmän vetäjä Hannele Mennala hannele.mennala@haaga-helia.fi

 X